באפשרותך להדפיס טופס זה, למלא את פרטיך,
ולשלחו בלווית המחאתך ( מחיר הספרים ועוד דמי משלוח 30 ש"ח )

אל ד"ר נויה ספקטור רח' דוב הוז 28 תל-אביב 63416
אני מבקש לרכוש את הספרים הר"מ:   מחיר

ערכת קריאה בצבעים: חוברת לימוד קריאה, פוסטר לצביעה וארבעת ספרי-הילדים לעידוד הקריאה -.180 ש"ח
ללמוד מלקויי-למידה על פסיכולוגיה אחרת -.79  ש"ח
שיקום ליקויי למידה -.81  ש"ח
דיסלקסיה וליקויי-למידה אחרים -.77  ש"ח
חוברת קריאה בצבעים מס. 1 -.38  ש"ח
ין ושוף ומי עוד ? -.45  ש"ח
כלבים במשפחה -.49  ש"ח
נחל אריות -.45  ש"ח
פילסדר בפילעדר -.45  ש"ח
לשון לתיכון - שתי חוברות בספר אחד -.60  ש"ח
לשון לתיכון "השם"   (א ז ל) -.60  ש"ח
דמי משלוח -.30  ש"ח
סה"כ

שם המזמין/ה  
כתובת  
עיר ומיקוד  
מספר הטלפון  
פקס  
כתובת Email  
המחאה מס.  
שם הבנק  
על סך  
חתימה