פורום חינוך מיוחד

פורום ליקויי למידה

 

 

 

האם האצילות מתחייבת?

 

האם האצילות מתחייבת? גישה אבחונית-טיפולית לליקויי קשב וריכוז:

המאמר הוצג בכינוס "להקשיב לקשב" של עמותת גל, נובמבר 2003.


ליקויי קשב וריכוז ופעילות-יתר (ADD, ADHD) הם ליקויי למידה ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת אבחון ליקויי-למידה. אבחון ליקויי למידה, הכולל מבחני קשב וריכוז ושאלוני-קשב, מחדד את ההבדלים בין ליקויי-הלמידה, ומאפשר אבחנה מבדלת בין ליקויי-למידה שונים הגורמים בעיות קשב וריכוז (ליקויי שפה ספציפיים, ליקויים בהתארגנות מוטורית, רגישות-יתר וכיו"ב). גישה כזו מצמצמת אפשרות של אבחנת ליקויי-קשב ללא מידע אבחוני ברור ומדוייק על ליקויי למידה אחרים של הנבדק.

אבחנה מבדלת בין ליקויים שונים וליקויי-קשב: רגישות-יתר עלולה לגרום תגובות פיזיות ואי-נוחות במגע עם המושב והשולחן בכיתה ובפעילויות פנאי בדומה לפעילות-יתר והסח-הדעת של ילדים בעלי ליקויי-קשב וריכוז והיפראקטיביים; ליקויי שפה ספציפיים גורמים קשיים בהבנה ופירוש מידע לשוני באופן שפוגע בהקשבה רציפה ובהבנת הנדרש ומנתק את חוט המחשבה במסגרת כיתה לומדת, באיכות מיומנויות השיח ובאפשרות ההשתתפות הפעילה בדיונים בכיתה; ליקויים בשיחזור רצף שמיעתי עלולים לפגוע ביכולת להבין שאלות ומצבים שפתיים בכיתה ואף עלולים לפגוע במהימנות מבחני-קשב מקובלים; ליקויים בקריאת מפה חברתית עלולים לגרום הפרעות והסחות, וויכוחים והתעקשויות; ליקויי כתיבה פוגעים ביכולת לסכם בכתב את עיקרי-הדברים הנאמרים בכיתה ולהקשיב בה-בעת, אינם מאפשרים לשחזר את הנלמד או הנרשם כתזכורת; ליקויי קריאה פוגעים ביכולת להתמצא בספר ובדף-עבודה ולכן פוגעים ביכולת ליטול חלק פעיל במטלות עבודה עצמית בכיתה. מצב כזה מוביל בנקל להפרעות, התנתקות מהנעשה בכיתה והסח-דעת; ליקויים גראפו-מוטוריים פוגעים ביכולת התארגנות מהירה, מפריעים לקשב בגלל התעסקות בכלי-כתיבה שנשמט או בספר שנסגר וכך פוגעים ביכולת לשלב פעילויות שדורשות תיכלול בינתחומי ומיומנות מוטורית מתואמת.

ההתייחסות לליקויי למידה ממקמת את התסמונת כבעייה מרכזית במרכיבי האישיות ובתיפקוד הפרט כך, שהמאבחן-המומחה הוא מְרַכֵּז המידע הבינתחומי הנדרש לקראת האבחון והוא גם עורך את תיכלול המידע הבינתחומי עם ממצאי האבחון והמסקנות העולות ממנו בסיכום ובניסוח ההמלצות. מפגש היכרות וייעוץ המתקיים עם ההורים לקראת האבחון, מאפשר היערכות מתאימה והפנייה על-פי הצורך לבדיקות שיש לערוך לקראת האבחון. בסכום תהליך האבחון - כמסקנה נלמדת מתוך ממצאי-האבחון, תיתכן הַפְנַיָה עם דוח האבחון המפורט לבעלי מקצועות אחרים (פסיכולוג משפחתי, רופא נוירולוג וכד'). בסיום תהליך האבחון: ליווי מעשי, ריכוז ותיווך בינמערכתי, ההורים שותפים ונוכחים בכל פגישה בענייני ילדם. בתכנית העבודה: ליווי מעשי הכולל מפגשי דיון (עפ"י הצורך), מפגשי הכנה, מפגשי שעורים מעשיים (לסיוע ולהדגמה), ומפגשים טיפוליים - שמטרתם סיוע בהתמודדות עם קשיי-התנהגות, לימוד והכרת נהלים וחוקים במערכת הביתית ובמערכות אחרות.

שמירה על זכויות הפרט בהעברת מידע למטפלים במערכת ומחוץ למערכת הינה אחד העקרונות בתהליך האבחון ובעבודה הטיפולית שבעקבותיו. דיונים והחלטות המתייחסים לזכויות הפרט מתקיימים עם ההורים והנבדק ביחס למידע המועבר לבית הספר ומבית הספר. לדוגמא: דיון בצורך ליידע את בית הספר על דבר המלצה או ביצוע טיפול תרופתי בליקויי-קשב, או על הפנייה לטיפול פסיכולוג משפחתי.


ריכוז מאמרים

 

.כל הזכויות שמורות © ד"ר נויה ספקטור 03-5248624
 
פיתוח ועיצוב אתרים בטאגרופ