פורום חינוך מיוחד

פורום ליקויי למידה

 

 

 

מיון אינו אבחון

 

פורסם בעיתון הארץ, 7 בדצמבר, 2004

מאת ד"ר נויה ספקטור

שאלון לאבחון לקויי למידה שונה מהמבחן הפסיכומטרי. יש טעם לפגם בשיתוף הפעולה בין מאבחני ליקויי למידה למרכז הארצי לבחינות

מגמה מדאיגה הסתמנה בכנס של עמותת מאבחני לקויות למידה, שהתקיים בסוף נובמבר בשפיים. בישראל יש חסר במבחנים מתוקננים (סטנדרטיים) לאיתור ליקויי למידה על פי נורמות ארציות. החסר הניב יוזמה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, גוף שהוקם על ידי האוניברסיטאות, והיענות מצד מאבחני לקויי למידה הנמנים עם סגל המורים באוניברסיטאות.

היוזמה הולידה בלבול וניגוד אינטרסים: מאבחנים שתפקידם לאתר ליקויי למידה, לבנות תוכנית שיקום אינדיווידואלית למתקשים ולסייע להם במימוש זכויות אזרחיות בסיסיות, חברו לצוות העוסק בעיקר בתכנון מבחנים למיון מועמדים לאוניברסיטאות בארץ. יחד הם ייצרו מבחני מיון, שיהיו גם מבחנים לאיתור ליקויי למידה. לא רחוק היום שבו מאבחנים יידרשו להשתמש במבחנים הללו בתהליך האבחון, כדי שחוות דעתם המקצועית תתקבל. במשרד החינוך גוברת הנטייה לאמץ מסקנות ונהלים של המרכז הארצי לבחינות בקביעת הזכאים להתייחסות מיוחדת.

לקויי למידה זכאים לתנאים מותאמים בבחינות, על פי הליקוי שממנו הם סובלים: תוספת זמן, גיליון תשובות מוגדל, הפסקות קצרות תוך כדי הבחינה, הקראה וכדומה. לקויי למידה המבקשים ליהנות מזכות הבחינה המותאמת נדרשים להציג אבחון מעודכן, עם כל דו"חות האבחון שנערכו להם במשך השנים, ולציין גם אבחנות שאינן קשורות לליקויי למידה. המאבחנים מתבקשים במפורש לא לציין המלצות. במרכז היחיד הפועל בישראל לבחינות ולהערכה קובעים את הזכאות לתנאים מיוחדים בבחינות שהמרכז עצמו מפיק.

בכנס בשפיים הוצג למאבחנים מקצועיים, זו הפעם השנייה, מודל העתיד להציב נורמות לזכאותם של לקויי למידה הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית לתנאים מיוחדים. בהרצאתה בכנס ציינה הד"ר ענת בן-סימון מהמרכז הארצי לבחינות, כי קיימים ליקויי למידה אחדים וכי לא כל מבחן לאיתור ליקויים קובע את הליקויים.

ד"ר בן-סימון היא סטטיסטיקאית. הכלים המקצועיים שברשותה מיועדים להערכה ולמדידה. המרכז לבחינות ולהערכה זקוק לכלים הללו כדי למלא את התפקיד שלשמו הוקם על ידי האוניברסיטאות. מצד אחר, זכויות הפרט אינן כלולות בין יעדיו של המרכז לבחינות. נהפוך הוא: הבחינה הפסיכומטרית מעוררת שאלות בנושאים הקשורים בזכויות הפרט ומתנגדים רבים קמו לה במשך השנים.

בישראל אין מקפידים על עדכון סדיר של מבחנים פסיכולוגיים, מבחנים חינוכיים ואחרים. בחלקם נעשה שימוש בתקנונים מיושנים, שעברו מן העולם בארצות אחרות. השפה העברית והתרבות הישראלית אינן מאפשרות תרגום מילולי של מבחנים קיימים, ויש צורך לעבד, לתקנן וליצור מבחנים המותאמים לנורמות הנהוגות בישראל. יצירת מבחנים כאלה היא פעולה מבורכת. אבל מבחנים המופקים במערכת הפועלת למיון תלמידים אינם יכולים לבוא במקום מבחנים אינדיווידואליים לאיתור קשיים ובעיות.

בשיתוף הפעולה בין מאבחני ליקויי למידה והמרכז הארצי לבחינות יש טעם לפגם. שאלון לאבחון לקויי למידה שונה מהמבחן הפסיכומטרי, וכל אחד מהם נועד למטרה אחרת. גם תפקידם של המאבחנים שונה בתכלית מתפקידם של הבוחנים בבחינה הפסיכומטרית.

הזכות לקבל סיוע היא זכותם של מתקשים, בכל הרמות ובכל מוסדות הלימוד. חשוב להבחין בין זכותו של הפרט להתייחסות ולעזרה לבין התנאים הנדרשים למימוש זכות זו בתחומה של מערכת כלשהי. מכיוון שאין אפשרות להעניק זכויות לכל הנזקקים בכל דרגות הצורך, נקבעות הגדרות זכאות ונוצר פער בין דרישות המערכת למימוש זכויות הפרט. ההבדל בין מבחני מיון והשמה לבין אבחונים שנועדו לסייע לתלמידים מתקשים באמצעות איתור ליקויים והתקנת תוכנית שיקום, חייב להיראות ולהישמר.

הד"ר ספקטור היא מאבחנת ומטפלת מומחית בלקויי למידה.


ריכוז מאמרים
 

.כל הזכויות שמורות © ד"ר נויה ספקטור 03-5248624
 
פיתוח ועיצוב אתרים בטאגרופ