פורום חינוך מיוחד

פורום ליקויי למידה

 

 

 

כתיבה וליקויי כתיבה

 

כתיבה תקינה דורשת התבטאות בכתב ברמת השפה הכתובה התקנית, בתיאום עם היכולת המילולית האישית. השפה הכתובה, בהיותה בעלת כללי-כתיבה ופיסוק, מחייבת בנוסף למודעות לכיוונים, צורות, תפיסת היחסים במרחב הדף ומיקום-צורות וספרות (בחשבון), ידע ומודעות לחוקי סגנון ועריכה לשונית, יכולת-הבחנה בין רמות-סגנון שונות בדיבור ובכתיבה, מיומנות הבחנה בין השפה המדוברת, על רמותיה השונות, לבין ביטויים סגנוניים ודבורים "בתרגום" לשפה הכתובה.

זכרון וכתיבה. בעלי קשיי כתיבה נוהגים להסתמך על הזכרון, (בלית-ברירה ולא רק במקרים בהם ניחנו "בזכרון טוב", טועים ושוגים בכתיבה, טועים בחישובים על-גבי דף במתימטיקה, מתקשים בזכירת עיקרי הדברים (משום שלא רשמו אותם לפניהם) מוצפים מהעומס המוטל על הזכרון ונכשלים במבחנים בכתב. לקשיים הללו אין קשר ליכלתם. לפעמים, לפתח כתב נאה ,העונה על דרישות צורניות ומזיק להם, במקרים רבים, בהיותו מסווה לליקויים משמעותיים בתיפקודי-הכתיבה ובתחומי תיפקוד אחרים, המשליכים על ההבעה בכתב.

שליטה בכלי-כתיבה. איכות השליטה בכלי-כתיבה ומיומנות ההעתקה בשנים הראשונות של בית-הספר היסודי, מרמזות על איכות ההתמודדות עם דרישות צורניות של כתיבה והתבטאות בכתב. בהמשך, בשנים שאחר-כך, חשוב להתייחס לגורמים נוספים הנדרשים לתיכלול (עיבוד מידע וביצוע) ולהבעה בכתב, ולא-רק למיומנויות ההעתקה ולטכניקה של הכתיבה.

קשיים מוטוריים. קשיים מוקדמים בהפעלה ובתיאום מוטורי, קשיים בתהליך רכישת הדיבור וקשיים בשלבים הראשונים של רכישת השפה הכתובה, מחייבים אבחנה ומעקב זהיר גם בהמשך. הכלים להערכה ולבדיקת היכולת אינם אותם הכלים ששימשו את המאבחנים בשלבי רכישת הכתיבה בגן ובבית-הספר היסודי, ומבחני העתקת צורות וסימון אינם מתאימים לאיתור מיכלול קשיי-כתיבה, הנובעים מליקויים ספציפיים שונים בתהליכי למידה, הבולטים בהמשך הלימוד:
ישנם ליקויים שונים המשפיעים על הכתיבה, וגורמים קשיים בכתיבה ובהתבטאות בכתב. כאשר נדרשת העתקה, ההתייחסות היא למרכיב הצורני חזותי. כבר בכתיבה של האותיות בשפה העברית, מתקיים תיכלול בין הזכרון והביצוע החזותי-שמיעתי-מוטורי.

אימוני כתיבה. ליקויי כתיבה גורמים פער משמעותי בין הכתיבה לבין מיומנויות אחרות, כגון חשיבה, היזכרות ויכולת-הניסוח. ליקויי-כתיבה ,מנמיכים את התיפקוד במבחנים בכתב, וכאשר הם משמעותיים הם אינם מאפשרים לכותב להפגין את הידע והיכולת האמיתיים שלו באמצעות הכתיבה.
בעבר (ולמרבה הצער, במקרים רבים מדי גם היום), גרסו, כי אימוני כתיבה משפרים את הכתב ומובילים אל ההתבטאות התקינה בכתב. אלא, שכאשר מדובר בקשיי-כתיבה הנובעים מליקויי למידה, התירגול עלול להכביד ואף להזיק: כאשר הוא מוגזם, כאשר הוא אינו מונחה ע"י גורם מקצועי מוסמך כך, שיהא במידה, ובאופן יעיל ותומך.

ישנם הסוברים, בטעות, כי לימוד ציור האותיות, המקנה למתרגל כתב-יד נאה, יביא בעקבותיו התבטאות תקינה בכתב. ציור האותיות אינו כתיבה, והתעכבות על לימוד קליגראפיה ,מטעה את המתרגל לחשוב, כי אין לו קשיי-כתיבה, כאשר לעתים, הוא מתקשה ביותר בכתיבה גראפית ובהבעה בכתב . ישנם ליקויי-כתיבה שהם תוצאה של הליקוי "דיסגראפיה" ישנם ליקויי-כתיבה שמקורם בליקוי-הקריאה "דיסלקסיה" ישנם ליקויי-כתיבה שמקורם בליקויי-שפה ספציפיים (תיאום מוטורי, "דיסארטריה", "דיזפאזיה"), ישנם ליקויי-כתיבה שמקורם בליקויי-קשב (ADD, ADHD) ליקויי-התארגנות, ועוד.

האבחנה המדוייקת חשובה, ומחייבת מומחיות, לצורך התוויית תכנית והמלצות להתמודדות יעילה, ומעקב.
 

.כל הזכויות שמורות © ד"ר נויה ספקטור 03-5248624
 
פיתוח ועיצוב אתרים בטאגרופ